Print This Page

Ogłoszenia

Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23.06.2017r wg następującego harmonogramu: 
godz. 8:00 - Msza Święta
godz. 9:00 - klasy I - III oraz odziały przedszkolne 
godz. 10:30 - klasy IV - VI 
Uroczystości zakończenia roku szkolnego rozpoczynają się na sali gimnastycznej.

Autobus szkolny:
przywozy:
8:00 – Lednica Górna, Sułków, Zabawa, Śledziejowice, Czarnochowice, Bogucice 
przywóz na godz. 9:00 
9:30 – Lednica Górna, Sułków, Zabawa, Śledziejowice, Czarnochowice, Bogucice
przywóz na godz. 10:30
odwozy: 10:15, 12:00

Zgłoszenie do klasy sportowej - do pobrania

 
Rekrutacja uzupełniająca do do oddziału przedszkolnego
Szanowni Rodzice, w dziale rekutacja można pobrać wniosek do oddziału przedszkolnego - ekrutacja uzupełniająca
Szanowni Państwo!
Zakończyło się głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017. 
Miło jest nam poinformować, że wszystkie trzy projekty związane z naszą szkołą zostały zatwierdzone do realizacji:  
1.Kształtowanie kompetencji interpersonalnych i międzykulturowych oraz postaw przedsiębiorczości poprzez udział w wycieczkach i warsztatach edukacyjnych, 
2. Jubileusz 145-lecia szkoły i Rok Kościuszkowski w Szkole Podstawowej nr 2 źródłem integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego 
3. Warsztaty EuroWeek formą rozwijania zdolności przywódczych, interpersonalnych i językowych uczniów. 

Szczegóły głosowania znajdują się na stronie internetowej http://wbo.wieliczka.eu/pl/200013/0/glosowanie.html 
Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy oddali swój głos na powyższe projekty oraz zaangażowali się w ich promowanie!
     

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2017/2018Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy link do Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Szanowni Państwo Rodzice
W związku z realizacją w naszej szkole projektu Zintegrowana polityka bezpieczeństwa i odbytym w dniu 4 maja audytem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informuję, że będą przeprowadzane kontrole zaparkowanych samochodów na terenie szkoły.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów zabrania się parkowania samochodów. Pozostawione samochody będą fotografowane, a numery rejestracyjne przekazywane do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Przy bramie wjazdowej jest ustawiony znak zakazu ruchu.
Przypominam również o stosowaniu się do Zarządzenia nr 2/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Jest ono dostępne na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Krystyna Tylek
Dyrektor Szkoły
 


2528