Print This Page

Ogłoszenia


Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2017/2018


Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że projekty stworzone z myślą o uczniach naszej szkoły przeszły do kolejnego etapu Wielickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zwracamy się z prośbą o głosowanie, gdyż o realizacji projektu decyduje ilość oddanych głosów

JUBILEUSZ 145-LECIA SZKOŁY I ROK KOŚCIUSZKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ŹRÓDŁEM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I ŚRODOWISKA LOKALNEGO. 
• adresowany do uczniów klas 0-7 a także absolwentów szkoły 
• proponujemy: 
-animacje i warsztaty edukacyjne dla uczniów klas 0-3; 
-grę miejską w Krakowie (kl. 4-7); 
-konkurs szkolny i gminny związany z postacią Tadeusza Kościuszki; 
-spotkanie dla pełnoletnich absolwentów oraz obecnych i emerytowanych pracowników szkoły. 

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH I MIĘDZYKULTUROWYCH ORAZ POSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ UDZIAŁ W WYCIECZKACH I WARSZTATACH EDUKACYJNYCH 
• adresowany jest do uczniów z klas 1-7 
• proponujemy : 
-warsztaty astronomiczne dla uczniów kl. 1-4; 
-wycieczkę do Młodzieżowego Obserwatorium( kl. 5 ); 
-„Piknik pod gwiazdami”(kl. 6-7); 
-wycieczkę trzydniowa do Pragi dla 40 uczniów klas 6-7. 

WARSZTATY EUROWEEK FORMĄ ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI PRZYWÓDCZYCH, INTERPERSONALNYCH I JĘZYKOWYCH UCZNIÓW 
• adresowany do uczniów klas 3-7 
• proponujemy: 
-warsztaty językowe prowadzone przez 5 obcokrajowców na terenie SP nr 2; 
-doposażenie sal lekcyjnych w rzutniki; 
-wyjazd na warsztaty przedsiębiorczości prowadzone w języku angielskim dla 45 uczniów kl. 6 i 7. 

Prosimy o Państwa głosy i wsparcie naszej inicjatywy. 

Głosować można tylko raz (albo w formie pisemnej, albo w formie interaktywnej na stronie internetowej Gminy Wieliczka http://wbo.wieliczka.eu/ ) w terminie od 8 maja 2017 roku do 19 maja 2017 roku do godz. 16.00. 

Każdy uprawniony do głosowania (mieszkaniec Gminy Wieliczka powyżej lat 16-tu) może dokonać wyboru do trzech spośród przedstawionych propozycji zadań, określając ich priorytet realizacji poprzez przyznanie właściwej liczby punktów od 3 do 1. 

Ankiety w wersji papierowej do pobrania w sekretariacie naszej szkoły oraz na stronie: http://wbo.wieliczka.eu/pl/200013/0/glosowanie.html 

Liczymy na Państwa wsparcie.
I.Jarosik
A.Michalik
J.Luraniec


PROŚBA CHOREJ DZIEWCZYNKI!!!
„Witam serdecznie, jestem mamą Oli, która w kwietniu skończy 10 lat. Od grudnia córka postanowiła zbierać znaczki  i kartki pocztowe. Czyta dużo książek podróżniczych i miała takie życzenie, żeby zebrać kartki z całego świata.
Chcemy jej w tym pomóc i stąd moja prośba. Jeśli Ktoś z Państwa mógłby wysłać kartkę z Waszego kraju do niej, byłaby bardzo szczęśliwa. Jeśli zaś maja Państwo  stare listy w szufladzie, może nowe, wystarczy wyciąć znaczek w rogu i dodać do kartki. Ciężko zbierać znaczki, gdyż więcej piszemy email, smsów niż listów. Znaczki nie są ciężkie wiec list nie będzie za drogi gdyby Państwo wysłali zbiorowo.
Tak mało, a tyle radości można sprawić.
Jeśli będzie zgoda na ten apel, podaje adres:
Ola Payment
14 rue Leroy
Repentigny, QC, J6A 1P6
Canada

Dziękuję bardzo życząc wszystkiego co dobre i piękne  na ten 2017 rok.
Pozdrawiam, Elżbieta.”  
Gorąco prosimy o włączenie się do tej akcji.
Kartki pocztowe i znaczki można składać w pokoju nr 16. Wyślemy je ze szkoły jedną przesyłką.
SZKOLNE KOŁO CARITAS
Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy link do Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Szanowni Państwo Rodzice
W związku z realizacją w naszej szkole projektu Zintegrowana polityka bezpieczeństwa i odbytym w dniu 4 maja audytem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informuję, że będą przeprowadzane kontrole zaparkowanych samochodów na terenie szkoły.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów zabrania się parkowania samochodów. Pozostawione samochody będą fotografowane, a numery rejestracyjne przekazywane do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Przy bramie wjazdowej jest ustawiony znak zakazu ruchu.
Przypominam również o stosowaniu się do Zarządzenia nr 2/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Jest ono dostępne na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Krystyna Tylek
Dyrektor Szkoły
 

2528