Print This Page

Ogłoszenia

     
 

OGŁOSZENIA


Szanowni Państwo Rodzice
Informuję, że w dniach od 9 maca do 11 marca br. odbędą się rekolekcje dla uczniów naszej szkoły w kościele św. Klemensa zgodnie z niżej podanym harmonogramem.

czytaj więcejZarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2015 r. 
w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły

>>czytaj<<

Szanowni Państwo na stornie internetowej gminy podano informację następującej treści:
"Wykonawca inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Krakowie informuje, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych oraz budowę ronda, nie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu planowana od dnia 11.02.2015 r. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych umożliwiających podjęcie prac wykonawca poinformuje o nowym terminie zmiany organizacji ruchu."W związku z powyższym informuję, że do momentu uzyskania nowych informacji o terminie zamknięcia ulic w mieście dowóz do szkół będzie odbywał się po dotychczasowych trasach i zgodnie z obecnym rozkładem jazdy.

Z poważaniem
Krystyna Tylek

 1% podatku
Rada Rodziców oraz Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania za przekazanie swojego 1% na rzecz naszej placówki.
Informujemy, że za rok 2013 uzyskaliśmy kwotę 1.451,40 . 
Dzięki Państwa ofiarności będzie możliwe lepsze realizowanie naszej działalności na rzecz dzieci uczęszczających do naszej szkoły. 
Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za wpłaty oraz zaangażowanym w akcję.
  
Agnieszka Frąk
Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Krystyna Tylek
Dyrektor SzkołyMARZEC

03.03.2015 – finał Małopolskiego Konkursu Matematycznego (Jan Kuźma)
03.03.2015 – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pangea”- etap I
9.03.2015 – finał Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego  (Wojciech Jagielski)
10.03.2015 – ogłoszenie konkursu dla kl. I- VI z okazji 210 rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena
11.03.2015 – Małopolski Konkurs Pięknego Czytania (Karolina Kaczówka)
16.03.2015 – „Brzechwa dzieciom, dzieci Brzechwie” kl. I-III
17.03.2015 – zdjęcia klasowe kl. I-III
18.03.2015 – zdjęcia klasowe IV-VI (strój galowy)
18.03.2015 – konkurs matematyczny „Rachmistrz” – etap II
24.03.2015 – Dzień Patrona Szkoły

 

 
     
 

                    


2078